Communicatie

Communicatie

Themabladen erfbeplanting Tentoonstelling biodiversiteit Informatiebrochure Ecologisch beheer in de praktijk Presentatiematerialen ecologische verbindingszones
Flora en faunaonderzoek

Flora en faunaonderzoek

Projecten: spoorwegtracé Westhavenweg Amsterdam, boerderij Hessenweg Lunteren, Landgoed Binckhof Velp, schoolgebouw Buys Ballotweg De Bilt, watergangen woonwijk Katwijk, natuurontwikkeling Huis ter Heide, recreatieve paden Leudal, natuurontwikkeling Cromvoirtse...
Voorbereiding en begeleiding uitvoering ecologische projecten

Voorbereiding en begeleiding uitvoering ecologische projecten

De voorbereiding en begeleiding uitvoering van projecten beekherstel, heideherstel, ontsnipperende maatregelen, natuurcompensatie weidevogels, herstel biotoop boomkikker, bestrijding zonnebaars Projecten: Bijloop Breda, Strabrechtse heide, graslanden Beneden Leeuwen,...