Opstellen inrichtings- en herstelmaatregelen t.b.v. aanvraag subsidie leefgebiedsplannen, verdroging heideterreinen en beheerplannen.

Projecten: Bergerbos, droge heideterreinen o.a. Quin, Zwarte heide, Hoge heide en Cokse heide, Lithse kooi, bossen en heide Maashorst, Turnhoutse heide, Groote heide, moerasgebied De Moerputten,  beekdalen Kapellerput,  Gorp en Roovert, spoorbermen Achterhoek.