Opstellen inrichtings- en herstelmaatregelen t.b.v. aanvraag subsidie leefgebiedsplannen en beheerplannen.

Projecten: Lithse kooi, bossen en heide Maashorst, Turnhoutse heide, Groote heide, moerasgebied De Moerputten,  beekdalen Kapellerput,  Gorp en Roovert, spoorbermen Achterhoek.