Inventarisaties landschapselementen voor landschapsbeleidsplan. beplantingsplan woonwijk,  recreatieterrein, plein, beplantingsplan uiterwaard.

Projecten: Inventarisatie landschapselementen Oirschot. Inventarisatie bomen woonwijk Dongen, Beplantingsplan woonwijk De Bilt en Recreatieterrein Donkse velden, Beplantingsplan uiterwaard Steinse Groen.