Bureau-informatie

De Groot Ecologisch Advies en Inrichting is een onderzoeks- en adviesbureau en verricht sinds 2005 onderzoek naar natuur en landschap in stad en buitengebied. Willemien de Groot helpt u graag met vraagstukken op gebied van ecologie landschap en inrichting groene ruimte. Ze streeft hierbij naar een aangename groene ruimte voor natuur en mensen.

Deskundigheid op gebied van flora, fauna, ecologie, inrichting en educatie is opgebouwd door jarenlange ervaring met uiteenlopende groene projecten. Vanaf de start van een project wordt op een praktische wijze meegedacht om tot een haalbaar resultaat te komen.
Bij verschillende projecten is samengewerkt met specialisten op gebied van bodem, hydrologie, infrastructuur, baggeren en cultuurhistorie.

Deskundig, praktisch, resultaatgericht