De voorbereiding en begeleiding uitvoering van projecten beekherstel, heideherstel, ontsnipperende maatregelen, natuurcompensatie weidevogels, herstel biotoop boomkikker, bestrijding zonnebaars

Projecten: Bijloop Breda, Strabrechtse heide, graslanden Beneden Leeuwen, De doort, Galderse heide, Meeuwven, Annendaalse bos