Bermenbeheerplan voor beheer bermen stedelijk gebied en spoorbermen met als uitgangspunt voor het beheer de aanwezige natuurwaarden.

Projecten: Bermenbeheerplan, Eco-bestek en Beheerplannen Breda, Bermenbeheerplan spoorbermen Achterhoek.