Bermenbeheerplan voor beheer bermen stedelijk gebied en spoorbermen met als uitgangspunt voor het beheer de aanwezige natuurwaarden, beheerplannen voor natte schraallanden, vochtige hooilanden, kruiden- en faunarijk grasland.

Projecten: Bermenbeheerplan, Eco-bestek en Beheerplannen Breda, Bermenbeheerplan spoorbermen Achterhoek, Beheerplan voor dynamisch moeras, natte schraallanden en kruiden- en faunarijkgrasland.