Ecologie

Flora en faunaonderzoek naar vaatplanten, mossen, vogels, vlinders, sprinkhanen, libellen, amfibieën, reptielen, vissen en vleermuizen.

Ecologisch advies voor inrichtingsplannen
beheerplannen en natuurontwikkelingsplannen.

Voorbereiding en begeleiding uitvoering ecologische
projecten.

Deskundig, praktisch, resultaatgericht

Projecten werkveld Ecologie