Landschapsplannen en inrichtingsplannen

Landschapsplannen en inrichtingsplannen

Het opstellen van een landschapsbeleidsplan met de nadruk op uitvoeringsprojecten. Visie op kruidenrijk gras en bomen, landschap, cultuurhistorie en de inrichting van een park. Projecten: Landschapsbeleidsplan Oirschot, Inrichtingsplan park...
Beplantingsplannen

Beplantingsplannen

Inventarisaties landschapselementen voor landschapsbeleidsplan. beplantingsplan woonwijk,  recreatieterrein, plein. Projecten: Inventarisatie landschapselementen Oirschot. Inventarisatie bomen woonwijk Dongen, Beplantingsplan woonwijk De Bilt en Recreatieterrein...
Beheerplannen

Beheerplannen

Bermenbeheerplan voor beheer bermen stedelijk gebied en spoorbermen met als uitgangspunt voor het beheer de aanwezige natuurwaarden. Projecten: Bermenbeheerplan, Eco-bestek en Beheerplannen Breda, Bermenbeheerplan spoorbermen Achterhoek.
Excursies

Excursies

Natuurontdektochten en boomfeestdag in het stedelijke gebied Natuurbelevingspad in dorpskern Landschapsfotografie in de praktijk.
Educatieve projecten

Educatieve projecten

Ontwikkeling werkbladen, informatietborden en rugzakje met educatiematerialen voor natuurontdektochten en natuurbelevingspad voor basisscholen. Ontwikkeling bomenworkshop en cursus landschapsfotografie voor volwassenen.