Het opstellen van een landschapsbeleidsplan met de nadruk op uitvoeringsprojecten.

Visie op kruidenrijk gras en bomen, landschap, cultuurhistorie en de inrichting van een park.

Projecten:

Landschapsbeleidsplan Oirschot, Inrichtingsplan park Eindhoven.