Het opstellen van een landschapsbeleidsplan met de nadruk op uitvoeringsprojecten.

Visie op kruidenrijk gras en bomen, landschap, cultuurhistorie en de inrichting van een park, inrichtingsplan overgangszone kustduinen, inrichtingsplan natuurnetwerk bij te ontwikkelen woonwijk, inrichtingsplan uiterwaard.

Projecten:

Landschapsbeleidsplan Oirschot, Inrichtingsplan park Eindhoven, Inrichtingsplan Schapengors, Inrichtingsplan Offem Zuid, Inrichtingsplan uiterwaard Steinse Groen