Flora en faunaonderzoek

Flora en faunaonderzoek

Projecten: spoorwegtracé Westhavenweg Amsterdam, boerderij Hessenweg Lunteren, Landgoed Binckhof Velp, schoolgebouw Buys Ballotweg De Bilt, watergangen woonwijk Katwijk, natuurontwikkeling Huis ter Heide, recreatieve paden Leudal, natuurontwikkeling Cromvoirtse...
Flora en Faunaonderzoek

Flora en Faunaonderzoek

Monitoring van flora, vlinders, libellen en sprinkhanen in bossen, heideterreinen, graslanden en akkers. Projecten SNL: Brabantse Wal,  Swalmdal, Landgoed De Utrecht, Kampina, Oirschotse heide, Langven, Landgraaf, Echt. Projecten ANLB: veenweiden, rivierengebied en...
Flora en Faunaonderzoek

Flora en Faunaonderzoek

Monitoring t.b.v. beheer van bermen, ontsnipperende maatregelen, bestrijding exoten. Projecten: spoorbermen Achterhoek, ontsnippering Strabrechtse heide, exotenbestrijding Gorp en Roovert
Ecologisch advies over natuur en landschap

Ecologisch advies over natuur en landschap

Opstellen inrichtings- en herstelmaatregelen t.b.v. aanvraag subsidie leefgebiedsplannen, verdroging heideterreinen en beheerplannen inrichting van het natuurnetwerk Zuid-Holland. Projecten: Bergerbos, droge heideterreinen o.a. Quin, Zwarte heide, Hoge heide en Cokse...
Voorbereiding en begeleiding uitvoering ecologische projecten

Voorbereiding en begeleiding uitvoering ecologische projecten

De voorbereiding en begeleiding uitvoering van projecten beekherstel, heideherstel analyse natuurnetwerk Zuid-Holland, herstel en beheer van natte schraallanden, vochtige hooilanden, zilte graslanden, dynamisch moeras en vochtige duinvallei, ontsnipperende...