Flora en faunaonderzoek

Flora en faunaonderzoek

Projecten: spoorwegtracé Westhavenweg Amsterdam, boerderij Hessenweg Lunteren, Landgoed Binckhof Velp, schoolgebouw Buys Ballotweg De Bilt, watergangen woonwijk Katwijk, natuurontwikkeling Huis ter Heide, recreatieve paden Leudal, natuurontwikkeling Cromvoirtse...
Flora en Faunaonderzoek

Flora en Faunaonderzoek

Monitoring van flora, vlinders, libellen en sprinkhanen in bossen, heideterreinen, graslanden en akkers. Projecten SNL: Brabantse Wal,  Swalmdal, Landgoed De Utrecht, Kampina, Oirschotse heide, Langven, Landgraaf, Echt. Projecten ANLB: veenweiden, rivierengebied en...
Flora en Faunaonderzoek

Flora en Faunaonderzoek

Monitoring t.b.v. beheer van bermen, ontsnipperende maatregelen, bestrijding exoten. Projecten: spoorbermen Achterhoek, ontsnippering Strabrechtse heide, exotenbestrijding Gorp en Roovert
Ecologisch advies over natuur en landschap

Ecologisch advies over natuur en landschap

Opstellen inrichtings- en herstelmaatregelen t.b.v. aanvraag subsidie leefgebiedsplannen, verdroging heideterreinen en beheerplannen. Projecten: Bergerbos, droge heideterreinen o.a. Quin, Zwarte heide, Hoge heide en Cokse heide, Lithse kooi, bossen en heide Maashorst,...
Voorbereiding en begeleiding uitvoering ecologische projecten

Voorbereiding en begeleiding uitvoering ecologische projecten

De voorbereiding en begeleiding uitvoering van projecten beekherstel, heideherstel, ontsnipperende maatregelen, natuurcompensatie weidevogels, herstel biotoop boomkikker, bestrijding zonnebaars Projecten: Bijloop Breda, Strabrechtse heide, graslanden Beneden Leeuwen,...