Landschapsplannen en inrichtingsplannen

Landschapsplannen en inrichtingsplannen

Het opstellen van een landschapsbeleidsplan met de nadruk op uitvoeringsprojecten. Visie op kruidenrijk gras en bomen, landschap, cultuurhistorie en de inrichting van een park, inrichtingsplan overgangszone kustduinen, inrichtingsplan natuurnetwerk bij te ontwikkelen...
Beplantingsplannen

Beplantingsplannen

Inventarisaties landschapselementen voor landschapsbeleidsplan. beplantingsplan woonwijk,  recreatieterrein, plein, beplantingsplan uiterwaard. Projecten: Inventarisatie landschapselementen Oirschot. Inventarisatie bomen woonwijk Dongen, Beplantingsplan woonwijk De...
Beheerplannen

Beheerplannen

Bermenbeheerplan voor beheer bermen stedelijk gebied en spoorbermen met als uitgangspunt voor het beheer de aanwezige natuurwaarden, beheerplannen voor natte schraallanden, vochtige hooilanden, kruiden- en faunarijk grasland. Projecten: Bermenbeheerplan, Eco-bestek en...