Excursies

Excursies

Natuurontdektochten en boomfeestdag in het stedelijke gebied Natuurbelevingspad in dorpskern Landschapsfotografie in de praktijk.
Educatieve projecten

Educatieve projecten

Ontwikkeling werkbladen, informatietborden en rugzakje met educatiematerialen voor natuurontdektochten en natuurbelevingspad voor basisscholen. Ontwikkeling bomenworkshop en cursus landschapsfotografie voor volwassenen.
Communicatie

Communicatie

Themabladen erfbeplanting Tentoonstelling biodiversiteit Informatiebrochure Ecologisch beheer in de praktijk Presentatiematerialen ecologische verbindingszones