Flora en Faunaonderzoek

Flora en Faunaonderzoek

Monitoring van flora, vlinders, libellen en sprinkhanen in bossen, heideterreinen, graslanden en akkers. Projecten SNL: Brabantse Wal,  Swalmdal, Landgoed De Utrecht, Kampina, Oirschotse heide, Langven, Landgraaf, Echt. Projecten ANLB: veenweiden, rivierengebied en...
Flora en Faunaonderzoek

Flora en Faunaonderzoek

Monitoring t.b.v. beheer van bermen, ontsnipperende maatregelen, bestrijding exoten. Projecten: spoorbermen Achterhoek, ontsnippering Strabrechtse heide, exotenbestrijding Gorp en Roovert
Ecologisch advies over natuur en landschap

Ecologisch advies over natuur en landschap

Opstellen inrichtings- en herstelmaatregelen t.b.v. aanvraag subsidie leefgebiedsplannen, verdroging heideterreinen en beheerplannen inrichting van het natuurnetwerk Zuid-Holland. Projecten: Bergerbos, droge heideterreinen o.a. Quin, Zwarte heide, Hoge heide en Cokse...